Kategorie

Płatności

   
           Zalecane !

    

      Wpłata na konto
            firmowe
      (przelew zwykły)  

      
     Tylko dla klientów
          z zagranicy

Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego firmy Vinylmusic

 

 

1. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę www.vinylmusic.pl ale także telefonicznie 58 710-42-89 lub tel. kom. 600-741-783
2. Sprzedaż realizowana jest przez firmę: VINYLMUSIC Mariusz Regliński Gdynia REGON: 222001996 NIP: 958-072-03-58


3. Dokonywanie zamówień

Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych adresowych, niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia. Podczas realizacji zamówienia klient wybiera sposób płatności za zamówienia oraz metodę przesyłki - system automatycznie na podstawie wybranych danych przedstawia łączny koszt zamówienia, obejmujący kupowane produkty oraz koszty wysyłki.
Przy zamówieniu podawany jest szacunkowy czas realizacji całości zamówienia. W przypadku zamówień w przedsprzedaży, określanych mianem preorderów, a także w przypadku produktów sprowadzanych na zamówienie, termin realizacji zamówienia jest wyliczany indywidualnie. Właściciel sklepu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji przesyłek wysyłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.


4. Zwroty i reklamacje

W wypadku otrzymania wadliwego towaru, w ciągu pięciu dni od daty otrzymania klient powinien odesłać towary na adres Właściciela sklepu (adres na paczce) wraz z opisem wady, wówczas zostanie wysłany produkt wolny od defektów.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów zamówiony towar można odesłać w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki bez podania przyczyny, o ile towar nie był używany, pozbawiony fabrycznego opakowania, kopiowany lub w jakikolwiek inny sposób zniszczony albo wykorzystany.
W obydwu powyższych przypadkach Właściciel sklep nie przyjmuje żadnych paczek ze zwrotami lub reklamacjami, które zostaną wysłane za pobraniem.

 

5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru na magazynie - w przypadku jego braku, klient zostanie o tym poinformowany i będzie mógł skorzystać z czterech poniższych możliwości:

 

a) częściowej realizacji zamówienia (towarów, które są na magazynie);

b) wybrania pozycji zastępczych;

c) wydłużonego okresu realizacji zamówienia (do momentu uzupełnienia braków magazynu)

d) anulowania zamówienia


6. Informacje końcowe

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań dotyczących zarówno powyższego regulaminu jak i funkcjonowaniu sklepu, prosimy o kontakt pod adresem biuro@vinylmusic.pl

Korzystanie ze sklepu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

Poniżej szczegółowy regulamin sklepu internetowego

 

Dane przedsiębiorcy

 

1. Właścicielem jest przedsiębiorstwo VINYLMUSIC Mariusz Regliński, Unruga 90/c/7 81-153 Gdynia, które prowadzi działalność za pośrednictwem Sklepu www.vinylmusic.pl 

2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

3. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.

4. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.

5. Właściciel Mariusz Regliński zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. Polityka Prywatności znajduje się na dole strony głównej, udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

 

Techniczne warunki korzystania ze Sklepu

 

1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:

- urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne

- dostęp do sieci Internet

- adres poczty email

 

2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem www.vinylmusic.pl stanowiącą integralna część niniejszego regulaminu.

 

Rejestracja i Logowanie

 

1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail , hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu, adres za pomocą formularza. Klient ma możliwość podania danych do faktury VAT.

2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.

4. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

- przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu

- dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą

5. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.

6. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony internetowej konta.

7. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

8. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

 

Realizacja zamówień

 

1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi.

2. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Klient składa zamówienie w następujący sposób:

- wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka

- wybór formy dostawy i płatności

- podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy

- zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”

- wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta

- zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie

4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

5. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:

- dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu

- opis produktu ( np. ilość, kolor, wymiary) jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów

- cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in płatności i dostawy

- sposób płatności

- informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni

- informacja o prawie do rękojmi (na żądanie)

 

Forma płatności

 

1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujących formach:

- przelewem na wskazane przez Sklep firmowe konto bankowe (mBank)

- systemy płatności: Przelewy24 lub PayPal

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań –Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

2. Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia/mailu potwierdzającym zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia. Za skorzystanie z określonej formy płatności sprzedawca nie może żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu.

 

Ceny i koszty przesyłki

 

1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.

2. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w PLN zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.

3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

 

Dostawa

 

1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy:

- Odbiór osobisty,

- Poczta Polska CD,

- Poczta Polska WINYLE,

2. Termin dostawy to 30 dni, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący może odstąpić od umowy.

3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

4. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.

5. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

6. Towary dostarczane są głównie na terenie Polski.

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres VINYLMUSIC Mariusz Regliński Unruga 90/c/7 81-153 Gdynia, telefon 600-741-783, adres email biuro@vinylmusic.pl

2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego rozdziału.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: VINYLMUSIC Mariusz Regliński Unruga 90/c/7 81-153 Gdynia

4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.

5. Koszty przesłania towaru nie są zwracane przez Sklep

W szczególnym przypadku gdy konsument, który wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, niż zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

8. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach: świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

 

Prawo Konsumenta do rękojmi

 

1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.

2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.

- wysyłanie wiadomość email na adres biuro@vinylmusic.pl

- listownie na adres VINYLMUSIC Mariusz Regliński Unruga 90/c/7 81-153 Gdynia

- dzwoniąc pod nr 600-741-783

3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.

5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.

7. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.

8. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

 

 

Pozostałe

 

1. Regulamin jest dostępny pod adresem www.vinylmusic.pl

2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.

3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.